REKLAMACJE

SEND A BOX – Paczki do Polski

SEND A BOX

REKLAMACJE

Procedura reklamacyjna

 

W przypadku jakiejkolwiek reklamacji dotyczącej usługi Paczki do Polski w systemie SENDABOX, prosimy o jak najszybsze zgłoszenie problemu za pomocą Formularza Reklamacyjnego [tutaj].
Reklamację można także zgłosić drogą elektroniczną  lub telefoniczną, korzystając z poniższych danych kontaktowych:

Formularz reklamacyjny [tutaj]
Telefonicznie: +48 453 023 188
WhatsApp: +48 453 023 188
Adres e-mail: info@sendabox.pl (wpisując poniższe dane)
Numer przesyłki, Opis problemu, reklamacji, kod reklamowanej paczki

Za datę zgłoszenia reklamacji przyjmuje się pierwszy kontakt (za pomocą formularza reklamacyjnego lub wysłanego e-mail lub telefoniczny) zawierający numer przesyłki oraz opis problemu reklamacyjnego. Właściciel serwisu sendabox.pl rozpatrzy reklamację jak najszybciej i udzieli odpowiedzi w terminie nieprzekraczającym 14 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji.

Warunki reklamacji:
a. Reklamacje będą rozpatrywane jedynie w przypadku przesyłek zarejestrowanych w systemie SENDABOX.

b. Reklamacje dotyczące przesyłek zarejestrowanych w systemie SENDABOX, które nie zostały nadane w PARTNERSKIM PUNKCIE NADANIA, są akceptowane w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty rejestracji przesyłki w systemie SENDABOX, zgodnie z ogólnymi zasadami odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Wzór formularza odstąpienia dostępny jest [tutaj]

c. Reklamacje dotyczące uszkodzeń paczek lub opóźnień w dostawie będą uwzględniane, o ile paczki zostały właściwie zapakowane i zabezpieczone zgodnie z naszymi wytycznymi dotyczącymi pakowania.

c. W przypadku reklamacji dotyczących uszkodzeń paczek, prosimy o zachowanie oryginalnego opakowania w celu przeprowadzenia ewentualnych badań przez firmę kurierską.

d. Reklamacje dotyczące zagubionych paczek będą rozpatrywane po przeprowadzeniu wewnętrznego dochodzenia przez firmę [nazwa firmy] oraz uzyskaniu odpowiedzi od firmy kurierskiej.

Zwroty i odszkodowania:

W przypadku uzasadnionych reklamacji, Właściciel serwisu sendabox.pl podejmie odpowiednie działania w celu naprawienia sytuacji, w tym:

a) zwrotu wpłaconych środków w przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w przypadku paczek zarejestrowanych w sendabox.pl, które nie zostały nadane w Partnerskim Punkcie Nadania w terminie 14 dni od daty rejestracji.

 b) w przypadku uszkodzeń paczek, właściciel serwisu sendabox.pl podejmie działania mające na celu rekompensatę straty, takie jak zwrot kosztów usługi oraz wartości uszkodzonych przedmiotów, zgodnie z ich deklarowaną wartością na dokumencie CN23 wypełnianym przy rejestracji paczki w serwisie sendabox.pl

c) w przypadku zagubionych paczek, firma rozpocznie postępowanie wyjaśniające. W przypadku zaginięcia paczki z winy właściciela serwisu sendabox.pl lub podmiotów współpracujących właściciel wypłaci odszkodowanie za zaginioną paczkę do wysokości jej deklarowanej wartości na dokumencie CN23 oraz zwróci koszty opłaconej usługi transportowej.

Zgłoszenie reklamacji

Użyj poniższego formularza reklamacyjnego w przypadku zgłoszenia problemów lub reklamacji dotyczącej przesyłki zarejestrowanej w systemie SENDABOX.PL

Możesz także skontaktować się z nami telefonicznie pod nr telefonu +48 533 023 188  lub użyć komunikatora
WhatsApp: 48 533 023 188

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 16:00 (GTM +1)

Formularz reklamacyjny

14 + 2 =

Przydatne linki

Towary zakazane

Cennik usług

Regulamin